قبل از خرید پنل های اشتراکی موارد زیر را مطالعه بفرمایید:

۱_در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، این سهمیه باطل می شود.
۲_سهمیه باطل شده به سهمیه ی روز های آینده اضافه نمی شود.
۳_ طرح های طلایی شامل اشتراک نمی شوند‌.
۴_ افرادی که اشتراک دارند می توانند طرح های طلایی را با ۲۵ درصد تخفیف خریداری کنند.
۵_هر روز در ساعت خرید اشتراک، روز جدید آغاز شده و می توانید دانلود کنید.

فهرست